Cjenik usluga

Kompletan cjenik naših usluga:

PRVI PREGLED KOMPLETNI  >  50,00 €
KONTROLNI PREGLED  >  40,00 €
PREGLED U KUĆI  >  80,00 €

INJEKCIJA SC  >  5,00 €
INJEKCIJA IM  >  20,00 €
INJEKCIJA IV  >  20,00 €
INFUZIJA U TRAJANJU DO 30 min  >  25,00 €
INFUZIJA, SVAKIH DALJNJIH 30 min  >  10,00 €

AKUPUNKTURA PO APLIKACIJI  >  35,00 €
LASER AKUPUNKTURA  >  35,00 €

EMMETT (1X)  >  40,00 €
BOWEN ODRASLI (1X)  >  40,00 €
BOWEN DJECA (1X)  >  30,00 €
BOWEN +EMMETT (1X)  >  60,00 €
EMMETT (3X)  >  100,00 €
BOWEN ODRASLI (3X)  >  100,00 €
BOWEN DJECA (3X)  >  60,00 €
BOWEN + EMMETT (3X)  >  150,00 €

TERAPIJSKI ULTRAZVUK  >  15,00 €
TERAPIJSKI LASER  >  15,00 €
TENS  >  15,00 €
KINEZITAPING PO SEGMENTU  >  10,00 €
MASAŽA (1 PODRUČJE)  >  25,00 €
MASAŽA (CIJELO TIJELO)  >  50,00 €

INTRAARTIKULARNA APLIKACIJA LIJEKA (OSIM KUKA)   >  50,00 €
INTRAARTIKULARNA APLIKACIJA LIJEKA (U KUK, UZV KONTROLA)  >  80,00 €
LOKALNA INFILTRACIJA POD KONTROLOM UZV  >  60,00 €
APLIKACIJA VISKOSUPLEMENATA U MALE ZGLOBOVE, OKO TETIVA  >  100,00 €
APLIKACIJA VISKOSUPLEMENATA U KOLJENO  >  150,00 €
APLIKACIJA VISKOSUPLEMENATA U KUK   >  200,00 €
PLANTARNI FASCITIS INFILTRACIJA POD UZV  >  80,00 €
KARPALNI KANAL UZV INFILTRACIJA  >  80,00 €
INTERKOSTALNA BLOKADA  >  120,00 €

 

KIRURGIJA

 

OBRADA RANE  >  50,00 €
PREVIJANJE MANJE RANE  >  15,00 €
PREVIJANJE VEĆE RANE  >  30,00 €
ODRASTANJIVANJE ŠAVOVA ILI KOPČI  >  20,00 €
EKSCIZIJA KOŽNOG TUMORA  >  110,00 €
INCIZIJA GNOJNOG PROCESA KOŽE  >  70,00 €
ODSTRANJIVANJE NOKTA ILI DIJELA NOKTA U LOKALNOJ ANESTEZIJI  >  110,00 €
PREVIJANJE S NEKREKTOMIJOM  >  100,00 €
TERAPIJA NEGATIVNIM TLAKOM  >  320,00 €
TERAPIJA NEGATIVNIM TLAKOM – PROMJENA OBLOGE  >  30,00 €
PREVIJANJE S JEDNOM OBLOGOM  >  30,00 €
PREVIJANJE S DVIJE OBLOGE  >  35,00 €
KOREKCIJA MALOG OŽILJKA  >  200,00 €
KOREKCIJA SREDNJEG OŽILJKA  >  300,00 €
KOREKCIJA VELIKOG OŽILJKA  >  400,00 €
POSTAVLJANJE SADRENE IMOBILIZACIJE  >  55,00 €
POPRAVLJANJE I SKIDANJE SADRENE IMOBILIZACIJE  >  10,00 €
OPERACIJA-HYGROM,ATEROM, OSTEOM ( MALI)   >  200,00 €
OPERACIJA -HYGROM, ATEROM, OSTEO ( VEĆI)  >  320,00 €
KIRURŠKA EKSCIZIJA (lipomi, ateromi,fibromi, ksantelazme) 1  >  110,00 €
KIRURŠKA EKSCIZIJA (lipomi, ateromi,fibromi, ksantelazme) 2  >  160,00 €
KIRURŠKA EKSCIZIJA (lipomi, ateromi,fibromi, ksantelazme) 3  >  215,00 €
KIRURŠKA EKSCIZIJA (lipomi, ateromi,fibromi, ksantelazme) 4  >  270,00 €

 

BOTOX I FILERI

 

APLIKACIJA HIJALURONSKIH FILERA 1 ML  >  350,00 €
SKINBOOSTER 1 ML  >  280,00  €
BOTOX 50 IJ  >  335,00 €
MEZOTERAPIJA  >  120,00 €
PROFHILO  >  375,00 €

 

UROLOGIJA

 

PRVI UROLOŠKI PREGLED  >  50,00 €
KONTROLNI UROLOŠKI PREGLED  >  40,00 €
SUBSPECIJALISTIČKI UROLOŠKI PREGLED  >  70,00 €
UROLOŠKA KONZULTACIJA UZ NALAZ*  >  110,00 €
CISTOSKOPIJA / URETROCISTOSKOPIJA  >  110,00 €
UROFLOW / MIKCIOMETRIJA  >  30,00 €
MIKCIOMETRIJA + REZIDUALNI  >  40,00 €
CIRKUMCIZIJA + LOKALNA ANESTEZIJA  >  500,00 €
DILATACIJA URETRE / BUŽIRANJE  >  70,00 €
POSTAVLJANJE / ZAMJENA URINARNOG KATETERA  >  30,00 €
PUNKCIJA HIDROKELE  >  55,00 €
UZIMANJE BRISEVA  >  20,00 €
UZIMANJE KRVI ZA ANALIZU  >  20,00 €
INTRAKAVERNOZNA INJEKCIJA  >  30,00 €
PROPISIVANJE RECEPTA  >  10,00 €
UZV TESTISA  >  40,00 €
UZV UROTRAKTA  >  40,00 €

 

*Konzultacije se plaćaju unaprijed, virmanskom uplatom na poslovni račun. Za potvrdu termina konzultacija, molimo najkasnije dan prije termina, dostaviti potvrdu o uplati zajedno s medicinskom dokumentacijom.

Prva Poliklinika d.o.o.
Srijemska 13
31000 Osijek